De Portfolio en het Prestatiedossier

Het Portfolio

Iedere kandidaat houdt een portfolio bij. Een portfolio is een (digitale) map waarin (authentieke) bewijsstukken verzameld worden. Deze map is van de kandidaat zelf. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor zijn portfolio en het verzamelen van de (juiste) bewijsstukken. Veel scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten werken met portfolio`s. In theorie houdt een kandidaat één portfolio bij. Daarin zijn dan zowel de bewijsstukken van school en werk opgenomen als ook de bewijsstukken van de vereniging(en) waar de kandidaat actief is in zitten.

In de praktijk kan het soms handiger zijn om de bewijsstukken van school en/of werk in een apart deel van de portfolio te bewaren. De organisatie en ook de vorm van de portfolio is echter geheel aan de kandidaat zelf. Opdrachten en beoordelingen van de beroepspraktijkvorming voor een opleiding van Reddingsbrigade Nederland zullen onderdeel uit maken van dit portfolio, als ook de workshop certificaten en de POP. Een portfolio dat al gedeeltelijk door bijvoorbeeld schoolmaterialen gevuld is, kan door de kandidaat bij het invullen van het intakegesprek worden gebruikt.

Het prestatiedossier

Voor de meeste PvB`s is het noodzakelijk dat specifieke bewijsstukken uit het portfolio ter beoordeling worden voorgelegd. Dit deel uit het portfolio wordt een prestatiedossier genoemd. Na beoordeling cq na de PvB wordt dit prestatiedossier weer aan de kandidaat teruggegeven en weer opgenomen in zijn portfolio. Bij ieder PvB wordt omschreven welke bewijsstukken tenminste in het prestatiedossier moeten zitten.

Het prestatiedossier dient altijd voor aanvang van een PvB aanwezig te zijn om door de examinator of de examenvoorzitter beoordeeld te kunnen worden. Bij het ontbreken van het prestatiedossier of als het prestatiedossier onvoldoende of niet de juiste bewijsstukken bevat wordt de kandidaat uitgesloten van deelname aan de PvB.

Steekproefsgewijs worden er na een PvB controles van het prestatiedossier uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze steekproeven kan een prestatiedossier opgevraagd worden, bijvoorbeeld door het bondskantoor. Het PvB of diploma wordt in dat geval pas na goedkeuring van het prestatiedossier definitief toegekend.

Als je een prestatiedossier moet opsturen zorg er dan altijd voor dat je zelf een (digitale) kopie houdt. Mocht het prestatiedossier onverhoopt verloren gaan of kwijt raken dan heb je in elk geval de kopieen nog.