Belangrijke data

Seizoen 2018/2019
Za 16 feb 2019
Geen zwemmen i.v.m. vakantie
Wo 27 feb 2019
ALV
Vr 19 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. goede vrijdag
Za 20 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. paasweekend
Za 27 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. Koningsdag
Ga naar de kalender >>>

Opleiding- en ExamenReglement (OER)

Het Opleiding- en Examen Reglement (het OER) van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen verder aan te halen als “KNBRD” of “Reddingsbrigade Nederland”, geldt voor alle kandidaten die kwalificaties volgen voor:

  • de hogere bondsopleidingen (HBO) gebaseerd op de competentiegerichte kwalificatiestructuur sport (Instructeur niveau 2, trainer niveau 2, instructeur niveau 3 en trainer niveau 3);
  • de opleidingen waterhulpverlening.

De meest recente versie (1 september 2014) van het OER kun je hieronder in pdf-format downloaden.


Geldigheid oude versies van het OER

Vanaf de versie van 1 september 2014 is een belangrijke wijziging ingevoerd in de geldigheid van het OER. Vanaf dit moment geldt, volgens artikel 1.1 in Deel 1, "Aanmelding van het onderdeel Hogere Bondsopleidingen" dat de datum van de intake bepaalt onder welke versie van het OER de kandidaat valt gedurende zijn opleidingsperiode.
In de terminologie van het onderwijs wordt dit `cohorten` genoemd.

Praktisch komt het erop neer, dat een kandidaat Hogere BondsOpleiding (HBO) (instructeur niveau 2/3), gedurende zijn opleiding het OER hanteert welke geldig was op de datum van zijn intake. Gedurende zijn gehele opleidingtraject (max 3 jaar) valt de kandidaat, de praktijkbegeleider en de leercoach terug op deze versie van het OER. Ondanks dat er mogelijk een andere OER vastgesteld is.

Deze beslissing van de commissie opleidingen en het bestuur zorgt ervoor dat een kandidaat nooit benadeeld kan worden gedurende zijn opleiding indien er wijzigingen ontstaan in een nieuw vast te stellen OER gedurende een opleidingstraject

Let op deze regeling geldt uitsluitend voor de onder het HBO vallende opleidingen en niet voor de opleiding Waterhulpverlening.

Deze regeling brengt met zich mee dat ook de oude versies van het OER beschikbaar moeten blijven. Hieronder kun je de oude versie(s) van het OER downloaden.