Belangrijke data

Seizoen 2017/2018
Za 21 apr 2018
Proefexamens
Vr 27 apr 2018
GEEN ZWEMMEN i.v.m. feestdag
Vr 4 mei 2018
GEEN ZWEMMEN i.v.m. vakantie
Za 5 mei 2018
GEEN ZWEMMEN i.v.m. vakantie
Za 26 mei 2018
Kaderuitje voor alle kaderleden. Bedankje voor de inzet het afgelopen jaar voor alle instructeurs, bestuursleden en commissieleden
Ga naar de kalender >>>

Opzeggen lidmaatschap?

Helaas het is niet anders, maar soms willen leden het lidmaatschap opzeggen. Het lidmaatschap geldt telkens voor 1 kwartaal en wordt zonder opzegging automatisch verlengd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk per brief of e-mail. Stuur de brief naar ons correspondentieadres t.a.v. de penningmeester of de e-mail naar bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl.
Wij stellen het zeer op prijs als u of jij in de brief of mail de reden van opzegging aangeeft.

De opzegging moet altijd voor het einde van het kwartaal binnen zijn;
dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.


Contact gegevens

Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken
Postbus 182
7400 AD Deventer

www.ReddingsbrigadeDeventer.nl
Algemeen e-mail: bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl

IBAN: NL86 RABO 0314 5630 08 - BIC: RABONL2U
tnv Reddingsbrigade Deventer te Deventer
Inschrijfnummer KvK: 40.65.00.40

De Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken is vrijgesteld van BTW.