Belangrijke data

Seizoen 2018/2019
Za 16 feb 2019
Geen zwemmen i.v.m. vakantie
Wo 27 feb 2019
ALV
Vr 19 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. goede vrijdag
Za 20 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. paasweekend
Za 27 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. Koningsdag
Ga naar de kalender >>>

Agenda en Uitnodiging ALV

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Datum: woensdag 21 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Buurt- en speeltuinvereniging `Wijk 16`
          Zutphenselaan 18, 7411 AC Deventer

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen post m.b.t. deze vergadering
 4. Notulen Algemene ledenvergadering 15 februari 2017
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Verslag en verkiezing kascontrole commissie
 7. Jaarverslag en begroting penningmeester
  Voorstel om de contributie per 1 april 2018 te verhogen naar:
  • jeugdleden euro 37,50 per kwartaal (was 36,75)
  • seniorleden euro 48,75 per kwartaal (was 47,75)
  • jaarleden euro 62,50 per jaar (was 61,25)
 8. Verkiezing bestuursleden
  Volgens rooster aftredend:
  • Frans Eggink (herkiesbaar)
  • Sjors Maatman (niet herkiesbaar)
  Een kandidaat kan worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste drie leden (art. 9 lid 6 statuten). Opgave kan tot 15 minuten voor de opening van de vergadering.
 9. Website ( neem een kijkje op de nieuwe website!)
 10. Statuten
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting en borrel

Bij de agendapunten 4, 5 en 7 horen vergaderstukken. Deze vergaderstukken worden tijdig op de website achter de inlog gepubliceerd. Om de vergaderstukken in te zien kun je op de website inloggen met één van jouw bij de brigade bekende e-mailadressen. De inlogprocedure is op de website uitgelegd.

Voorstellen voor deze vergadering kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk ingediend worden bij de secretaris, via de post op het postadres of via de mail naar bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl.

Wij rekenen op jouw aanwezigheid bij deze algemene ledenvergadering.
Bij verhindering graag een email sturen naar bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl.

Met vriendelijke groet,


Frans Eggink (voorzitter)
Samantha Beumer (secretaris)
Boyd Heemskerk (penningmeester)
Bianca Schuilenburg
Sjors Maatman

Links naar de vergaderstukken en verslagen: