Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

22 januari 2015

Per 1 september 2015 introduceert Reddingsbrigade Nederland de Licentieregeling. De licentieregeling zal gaan gelden voor instructeurs, lifeguards en examenofficials van de Reddingsbrigade. De licentieregeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen vakbekwaam blijft op de gebieden waar hij/zij actief is.

Deze licentieregeling is tot stand gekomen dankzij expertise, inbreng en feedback vanuit verschillende commissies van Reddingsbrigade Nederland. Er is getracht een uitvoerbare, praktijkgerichte licentieregeling te ontwikkelen.

Ons `vorige` opleidingssysteem richtte zich op opleiding en examinering. Elk behaald diploma was onbeperkt geldig, ongeacht hoe lang men het al in het bezit had. Onduidelijk daarbij was vaak of men na meerdere jaren nog wel competent was.

Het nieuwe opleidingssysteem richt zich naast opleiden en examineren ook op bijscholen, trainen en oefenen (vakbekwaam blijven). Het gaat nu dus om een integrale benadering.

Het doel van de Licentieregeling is om de kwaliteit van de instructeurs, lifeguards en examenofficials van de Reddingsbrigade te waarborgen en blijven verbeteren. Elke instructeur, lifeguard of examenofficial ontvangt bij het behalen van zijn diploma automatisch en kosteloos een licentie die 5 jaar geldig is. Om deze licentie geldig te houden dient elke 5 jaar te worden voldaan aan een aantal criteria waarmee de vakbekwaamheid wordt getoond en dient een verlening van de licentie te worden aangevraagd bij Reddingsbrigade Nederland.

De licentieregeling bestaat uit:

  1. Toelichting Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland
  2. Licentieregeling Waterhulpverlening
  3. Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials

Deze stukken zijn op zichzelf staande onderdelen van de licentieregeling. Per onderdeel zal een beroepsbeoefenaar zijn "vakbekwaamheid" moeten aantonen. Per onderdeel geldt een aparte licentie en dient er aan de criteria van de desbetreffende licentieregeling voldaan te worden.

Zoals eerder genoemd zal Reddingsbrigade Nederland per 1 september 2015 de licentieregeling gaan hanteren. Dit betekent dat vanaf deze datum voor allen de 1e licentieperiode start.

De 1e licentieperiode loopt tot 1 september 2020. Dit zal ook in Sportlink zichtbaar worden gemaakt. Indien u binnen de licentieperiode voldoende vakbekwaam bent gebleken kunt u herregistratie aanvragen via Reddingsbrigade Nederland. U verkrijgt hiermee een nieuwe licentieperiode van 5 jaar.

In de bijlage treft u de licentieregeling van Reddingsbrigade Nederland aan. In de verschillende documenten wordt uitgelegd wat er van de licentiehouders wordt verwacht, hoe men een behaalde licentie kan behouden en hoe de herregistratie van behaalde licenties kunnen worden aangevraagd.