Belangrijke data

Seizoen 2018/2019
Za 16 feb 2019
Geen zwemmen i.v.m. vakantie
Wo 27 feb 2019
ALV
Vr 19 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. goede vrijdag
Za 20 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. paasweekend
Za 27 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. Koningsdag
Ga naar de kalender >>>

De kascontrole commissie

Een bijzondere commissie is de kascontrolecommissie. In tegenstelling tot de andere commissies wordt deze commissie niet door het bestuur benoemd. Deze commissie wordt ingesteld door de algemene ledenvergadering en is dus ook verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering en niet aan het bestuur.

De kascontrolecommissie heeft als taak om jaarlijks de (financiele)boekhouding van het bestuur te controleren (kascontrole genoemd). Normaliter betreft dat de boekhouding van het afgelopen jaar. De kascontrole vindt daarom in de regel in de weken voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Het intitiatief voor de controle ligt in principe bij de penningmeester, maar de commissie kan natuurlijk ook zelf het intitiatief nemen.

Jaarlijks brengt de kascontrolecommissie op de algemene ledenvergadering verslag uit van haar controle van de boekhouding. Op basis van haar controle adviseert de commissie aan de ledenvergadering om het bestuur wel of niet te dechargeren.

De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar, waarbij een doorschuifsysteem gehanteerd wordt. De kascontrole commissie bestaat in 2015 uit:

  • Harm Roetert
  • William Rensen
  • reserve Marc Hobo