Belangrijke data

Seizoen 2018/2019
Za 16 feb 2019
Geen zwemmen i.v.m. vakantie
Wo 27 feb 2019
ALV
Vr 19 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. goede vrijdag
Za 20 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. paasweekend
Za 27 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. Koningsdag
Ga naar de kalender >>>

Nieuws van het bestuur

Op de ALV van 12 februari is gesproken over de communicatie tussen het bestuur, de commissies en de leden. Geconstateerd is dat deze soms te wensen over laat. Het bestuur heeft aangegeven dit reeds onderkend te hebben en bezig te zijn met een communicatieplan.

Vooruitlopend op dit communicatieplan heeft het bestuur op in de vergadering van 4 maart 2014 besloten om informatie en besluiten van het bestuur zo snel mogelijk na een bestuursvergadering te delen met de leden via een bericht op de website. Natuurlijk is niet alle bestuursinformatie openbaar. Een deel van de informatie zullen we dan ook alleen achter de inlog beschikbaar stellen voor de leden. Bestuursinformatie die vertrouwelijk behandeld moet worden zullen we naturlijk als zodanig behandelen en niet of op andere wijze publiceren.


Het bestuur

De Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken is een autonome vereniging en aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD).

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf personen die gekozen zijn door de leden op de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft specifieke taken gedelegeerd aan commissies en/of personen. Het bestuur legt eindverantwoording af aan de leden in de algemene ledenvergadering.

Op 9 november 2016 heeft een buitengewone ledenvergadering plaats gevonden. Deze vergadering was naar aanleiding van het aftreden van twee bestuursleden. In deze leden vergadering zijn vijf nieuwe bestuursleden gekozen.

Het Bestuur van de Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken bestaat uit de volgende vijf personen:

 • Voorzitter:
  • Frans Eggink (06 - 5027 0185)
 • Secretaris:
  • Samantha Beumer (06 - 5324 1001)
 • Penningmeester:
  • Boyd Heemskerk (0570 - 615 795)
 • Algemeen:
  • Bianca Schuilenburg (06 - 5428 2022)
  • Sjors Maatman (0681343349)

Het mailadres van het bestuur is: bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl.