Belangrijke data

Seizoen 2018/2019
Za 16 feb 2019
Geen zwemmen i.v.m. vakantie
Wo 27 feb 2019
ALV
Vr 19 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. goede vrijdag
Za 20 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. paasweekend
Za 27 apr 2019
Geen zwemmen i.v.m. Koningsdag
Ga naar de kalender >>>

Contributie en kosten

Zoals bij elke vereniging kunnen wij niet werken zonder contributies, bijdragen en donaties.

Contributie per 1 april 2017

De contributies bedragen vanaf 1 april 2017:

  • Jeugdleden tot en met 14 jaar: euro 36,75 per kwartaal
  • Seniorleden vanaf 15 jaar: euro 47,75 per kwartaal
  • Jaarleden: euro 61,25 per jaar

Inschrijfkosten en handleiding Life Saver

De eenmalige inschrijfkosten bedragen euro 17,50. Na de eerste incasso ontvangt u de `Handleiding Life Saver` van Reddingsbrigade Nederland twv euro 15,00. Deze handleiding staat vol informatie over de Reddingsbrigade en haar werk. Alle technieken die in het zwembad worden geleerd en getraind zijn in deze handleiding uitvoerig beschreven.
De handleiding bevat de volledige theorie voor de diploma`s Lifesaver 1 t/m 3. Door het verstrekken van de handleiding aan nieuwe leden verwachten wij dat zowel de nieuwe leden als ook de ouders/verzorgers van minderjarige leden duidelijker wordt waar de Reddingsbrigade voor staat.

Korting op de contributie

Bij drie of meer jeugd- of seniorleden woonachtig op hetzelfde adres wordt vanaf het derde lid 25% korting gegeven op de contributie van de jongste leden.

Eenmalige bijdragen

Voor een aantal specifieke activiteiten vragen wij een eigenbijdrage. Dit is onder andere voor het jaarlijkse examen zwemmend redden (alleen voor de leden die examen doen) en voor de deelname aan het jeugdkamp. Verder zijn de benodigde handleidingen en andere materialen voor eigen rekening. Ook voor de opleiding waterhulpverlening vragen wij een eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De eigen bijdrage voor het examen zwemmend redden bedraagt euro 12,50. Kandidaten die examen doen voor het diploma Life Saver 1, 2 of 3 hebben voor de theorie van het examen de handleiding Life Saver nodig. Als je deze nog niet hebt kun je die bij de penningmeester aanschaffen voor een bedrag van euro 15,00.
De eigen bijdrage voor het jaarlijkse jeugdkamp bedraagt euro 12,50.

Door de bijzondere positie van de opleiding Waterhulpverlening binnen de vereniging zijn de kosten voor de opleiding en examens voor rekening van de desbetreffende kandidaten. Wij proberen bij het plannen van de opleidingen en examens de kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden.

Automatische incasso

Voor het innen van de contributie en de eigenbijdragen alsmede voor de verkoop van handleiding en andere materialen, maken wij zoveel mogelijk gebruik van de automatische incasso. Na inschrijving ontvangt u een machtigingsformulier. Het tijdstip van de incasso wordt kenbaar gemaakt via de e-mail en op de persoonlijke pagina op onze website.

Vragen aan de penningmeester

Voor vragen over de contributie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met de penningmeester
Boyd Heemskerk
tel: 0570 - 615 795
e-mail: bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl


Stichting Leergeld Deventer

Voor gezinnen waar het financieel niet haalbaar is om kinderen mee te laten doen aan sportactiviteiten zijn wij aangesloten bij de Stichting Leergeld Deventer. Deze stichting geeft financiele ondersteuning zodat kinderen toch lid kunnen worden van onze vereniging en deel kunnen nemen aan alle activiteiten. Een aanvraag bij de Stichting dient u zelf te verzorgen en jaarlijks opnieuw in te dienen. Na goedkeuring wordt de bijdrage van de stichting uitbetaald aan onze vereniging. Zie voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Deventer.

Uiteraard zullen wij uw beroep op een bijdrage van de stichting vertrouwelijk behandelen. In principe is dit alleen bekend bij de penningmeester.